Handhavingsmiddelen
Goed geregeld.

Wat we doen

Verkeershandhaving en -monitoring kan grote impact op burgers hebben en wordt derhalve nauwlettend gevolgd door de media. De achterliggende informatieketen is complex met een veelheid aan juridische en technische eisen. Een kleine fout kan grote consequenties hebben voor de betrokkene en de eigenaar van het systeem.
10Force ontzorgt eigenaren van systemen voor verkeershandhaving en –monitoring door diensten te leveren, van inkoop tot beheer. Wij kennen de betrokken partijen in de keten en beschikken over de benodigde kennis en ervaring.
Inkoop en aanbesteding

10Force heeft ervaring met het opzetten en uitvoeren van Europese aanbestedingen, nodig voor de aanschaf, implementatie en beheer van handhavingsmiddelen. Het succes van een aanbesteding staat of valt bij de kwaliteit van het Programma van Eisen en de wijze waarop de beste leverancier wordt geselecteerd. 10Force beschikt over de inhoudelijke en procedurele kennis die hiervoor onontbeerlijk is.

Projectmanagement

Voor de implementatie van handhavingsmiddelen is zowel inhoudelijke kennis als projectmanagementervaring noodzakelijk. 10Force beschikt over senior projectmanagers die meerdere handhavingsprojecten succesvol hebben gerealiseerd.

Servicemanagement

Verkeersmonitoring- of handhaving bestaat vaak uit een keten, met verschillende organisaties en systemen. De dienstverlening hiervan wordt in de regel geborgd met SLA’s. De eigenaar zal als ketenregisseur moeten controleren dat de afgesproken service levels ook worden gehaald. 10Force heeft ervaring met het inrichten van het beheer van deze systemen in de keten en het aansturen van de leveranciers, conform ITIL.

Analyse en advies

10Force kan uw situatie analyseren en u adviseren over uiteenlopende onderwerpen rondom handhaving zoals inkoopbegeleiding, algemeen risicomanagement, informatiebeveiliging, prestatieverbetering, rapportages en ketenoptimalisatie.

Voor wie

10Force ontzorgt eigenaren van verkeerhandhaving- en -monitoringsystemen

10Force ontzorgt eigenaren van verkeerhandhaving- en –monitoringsystemen, door de inkoop van de systemen uit te voeren, implementatieprojecten uit te voeren en/of beheeractiviteiten geheel of gedeeltelijk over te nemen of in te richten.
10Force is zich bewust van de gevoeligheid van de materie en het afbreukrisico dat de eigenaar loopt bij eventuele incidenten en besteedt uitgebreid aandacht aan het beheersen van deze risico's.

  • Verkeershandhaving, centrale overheid

    Trajectcontrole, flitspalen, mobiele radarsets

  • Verkeershandhaving, lokale overheden

    milieuzones

  • Verkeersmonitoring

    Systemen voor lokale en regionale overheden, centrale overheid

Ons team

Wiggert Mathol
Senior projectmanager en adviseur
Stefan de Bruijn
Senior projectmanager en adviseur